CalFin is een unieke rekentool voor hypotheken, bedacht én gemaakt door adviseurs die zelf dagelijks werkzaam zijn in de adviesbranche en onderscheidt zich in de markt op vier punten:   Snelheid: Binnen enkele muisklikken staat al een compleet advies. Compleetheid: De tool laat veel praktische gegevens (automatisch) zien, die het advies veel breder maken. Overzichtelijkheid: Met CalFin is het mogelijk binnen zeer korte tijd een compleet advies te maken. Onderscheidendheid vermogen: Calfin laat vergelijken en scenario’s zien die in geen enkel ander pakket automatisch zichtbaar worden of gemaakt kunnen worden.   De output is even uniek als simpel. Hypotheekadvies is duidelijk en inzichtelijk.  Naast de annuïtaire en lineaire hypotheek laten wij de balanshypotheek zien: de ideale mengvorm die de netto-maandlasten stabiel houdt. De optimaalrente behaalt het maximale uit de inkomenstoets. Het rentevergelijk op één overzichtelijk blad met daarbij gelijk de maandlasten en de maximale hypotheek geven het vergelijk dat u als adviseur maakt veel meer diepgang. Daarnaast zijn alle rentescenario’s, renteafslagen en combinaties mogelijk. daarbij op een professionele wijze.   De toetsresultaten van CalFin zijn allen op basis van de Gedragscode Hypothecaire Financieringen. Ook t.a.v. de  scenario’s bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden, einde relatie en pensioen.  Het is dan ook niet voor niet dat de adviseurs die werken met Calfin positieve beoordelingen krijgen bij de audits van het branchekeurmerk: Keurmerk Financiële Dienstverlening.